สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม
เลขที่ 46 หมู่ 6 ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73130
โทรศัพท์ : 0-3424-8082 ต่อ 12 โทรสาร : 0-3424-8082 ต่อ 14 อีเมล์ :
admin@saingam.go.th
Powered By
WNT.CO.TH