หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.
ไทรงาม
อ.บางเลน จ.นครปฐม
s
a
i
n
g
a
m
W
e
l
c
o
m
e
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นฐ 0023.6/ 584 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม การสร้างเสริมและเฝ้าระวังสุขภาพช่องปากในโรงเรียนสำหรับครู (ดู : 2)  [ 2 มิ.ย. 2566 ]   
นฐ0023.3/ว9794 แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีก... (ดู : 19)  [ 2 มิ.ย. 2566 ]   
นฐ0023.6/8791 ขอให้เร่งรัดการส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไร้สิทธิเบ... (ดู : 20)  [ 2 มิ.ย. 2566 ]   
นฐ0023.6/ว8755 รายงานผลการหารือเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเพื่... (ดู : 62)  [ 2 มิ.ย. 2566 ]   
นฐ0023.3/ว8697 เชิญชวนจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมาย... (ดู : 24)  [ 1 มิ.ย. 2566 ]   
นฐ0023.6/8696 แนวทางปกิบัติการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉล... (ดู : 22)  [ 1 มิ.ย. 2566 ]   
นฐ 0023.3/ว 576 ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน ประจำปี พ... (ดู : 54)  [ 1 มิ.ย. 2566 ]   
นฐ 0023.3/ว 577 แนวทางแก้ไขกรณ๊ไม่สามารถรับข้อมูลรหัสผู้ใช้งานจากเว็บไซต์ของกรมที่ดินได้ (ดู : 36)  [ 1 มิ.ย. 2566 ]   
นฐ 0023.3/ว 573 ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาตามรายชื่อกลุ่มเป้าหมายให้นักเรียนตามลำดับชั้นที่ระบุทำแบบสอบถาม... (ดู : 9)  [ 31 พ.ค. 2566 ]  
นฐ0023.1/ว571 มหาวิทยาลัยบูรพาแจ้งว่า ได้กำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตร เพิ่มพูนสมรรถนะของผู้บริหาร สมาชิกส... (ดู : 18)  [ 31 พ.ค. 2566 ]  
นฐ0023.1/ว572 มหาวิทยาลัยบูรพา ได้กำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตร โครงการจ่ายขาดเงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะส... (ดู : 30)  [ 31 พ.ค. 2566 ]  
นฐ 0023.5/ว 8553 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เ... (ดู : 48)  [ 30 พ.ค. 2566 ]  
นฐ 0023.5/ว 8552 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เ... (ดู : 30)  [ 30 พ.ค. 2566 ]  
นฐ0023.6/ว8550 การนำส่งเงินค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 20)  [ 30 พ.ค. 2566 ]  
นฐ0023.3/ว8548 การอบรมการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2564 แก้ไขเพิ... (ดู : 17)  [ 30 พ.ค. 2566 ]  
นฐ 0023.6/ว 8547 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 18)  [ 30 พ.ค. 2566 ]  
นฐ 0023.3/ว 8514 ตรวจสอบข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ดู : 53)  [ 30 พ.ค. 2566 ]  
นฐ0023.3/ว8481 การส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 17)  [ 29 พ.ค. 2566 ]  
นฐ0023.6/ว8480 ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภ... (ดู : 20)  [ 29 พ.ค. 2566 ]  
นฐ0023.3/ว8479 ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 17)  [ 29 พ.ค. 2566 ]  
นฐ0023.3/ว8478 หารือกรณีขอทบทวนการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 19)  [ 29 พ.ค. 2566 ]  
นฐ0023.3/ว8477 การให้ความยินยอมเผยแพร่ข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ... (ดู : 26)  [ 29 พ.ค. 2566 ]  
นฐ 0023.6/ว 565 ขอให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (ดู : 60)  [ 29 พ.ค. 2566 ]  
นฐ 0023.3/ว 562 แผนปฏิบัติงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี พ.ศ. 2566 และข้อมูลประกอบการดำเนินงาน (ดู : 18)  [ 26 พ.ค. 2566 ]  
นฐ 0023.3/ว 8324 แนวทางการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชนในชุมชน (ดู : 39)  [ 26 พ.ค. 2566 ]  
นฐ 0023.3/ว 8322 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยปลอดภัย (ดู : 32)  [ 26 พ.ค. 2566 ]  
นฐ 0023.6/ว 558 ขอความร่วมมือลงทะเบียนศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม (ดู : 5)  [ 25 พ.ค. 2566 ]  
นฐ 0023.3/ว 557 คู่มือการอนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2565) (ดู : 7)  [ 25 พ.ค. 2566 ]  
นฐ 0023.3/ว 556 วันป้องกันการจมน้ำโลก (ดู : 5)  [ 25 พ.ค. 2566 ]  
นฐ0023.1/ว554 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร การควบคุมเครื่องสูบน้ำ และมอเตอร์ไฟฟ้าในง... (ดู : 14)  [ 25 พ.ค. 2566 ]  
นฐ 0023.5/ว 555 จัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มี.ค.-เม.ย.66) (ดู : 85)  [ 25 พ.ค. 2566 ]  
นฐ0023.1/ว553 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดฝึกอบรม หลักพื้นฐานของการผลิต และการควบคุมน้ำประปารุ่... (ดู : 15)  [ 25 พ.ค. 2566 ]  
นฐ0023.3/ว8230 เชิญร่วมโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 ... (ดู : 53)  [ 24 พ.ค. 2566 ]  
นฐ 0023.5/ว 8210 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกร... (ดู : 31)  [ 24 พ.ค. 2566 ]  
นฐ0023.3/ว8227 ขออนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2... (ดู : 47)  [ 24 พ.ค. 2566 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 290
 
 
L
I
NK
 
ที่
น่าสนใจ
 
 
 
 
 
อบต.ไทรงาม
อ.บางเลน จ.นครปฐม
S
A
I
N
G
A
M
Saingam Subdistrict Administrative Organization
 
แผนผังเว็บไซต์ L
I
NK
 
C
O
NTACT
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
โทรศัพท์ : 0-3499-2199 , 0-3499-2201 โทรสาร : 0-3499-2199
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม
จำนวนผู้เข้าชม 916,425 เริ่มนับ 2 มี.ค. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
C
 OPPYRIGHT
© all right reserved
 
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10