หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม
สถานที่สำคัญในตำบลไทรงาม
ผลิตภัณฑ์ในตำบลไทรงาม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.
ไทรงาม
อ.บางเลน จ.นครปฐม
s
a
i
n
g
a
m
W
e
l
c
o
m
e
1
2
3
 
     
 
1
5
6
7
 
www.saingam.go.th
     
saingam_banglen
@Saingam_Banglen
 
N
A
Y
O
K
นายทรงวุฒิ ทองบัวศิริไล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม
 
 
 
 
 
กิจกรรม
กิจการสภา
     
 
 
     
 
 
 
ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสรรหาบุคลากร
 
    N
E
W
S
   
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
Thai Government Procurement
 
   
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ บ้า [ 13 มี.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองเจ๊ [ 13 มี.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองเจ๊ [ 2 มี.ค. 2566 ]

 
    E
G
P
   
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมส [ 27 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 49 
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านคลองญี่ปุ่น โดยติดตั้งเสาไฟฟ [ 21 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 167 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไทรงาม จำนวน [ 21 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 1297 
   
 
   
 
 
 
   
 
ผลิตภัณฑ์
   
OTOP
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล -
O OP
&
Travel
 
 
   
สถานที่สำคัญ
 
   
ที่ทำการ อบต.ไทรงาม
TRAVEL
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
   
 
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านระบบเปิด กรมอนามัย กพส. มท 0810.4/ว1234  [ 23 มี.ค. 2566 ]
พระราชกฤษฏีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว1242  [ 23 มี.ค. 2566 ]
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการลดน้ำหนักในเด็กวัยเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1233  [ 22 มี.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีการรับโอนภารกิจจัดทำข้อมูลงบประมาณเงินเดือน สวัสดิการ (ค่าเช่าบ้าน ค่าเล่าเรียนบุตร และค่าใช้จ่ายอื่น) ที่ไม่เพียงพอ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว 1199  [ 22 มี.ค. 2566 ]
รายงานผลการดำนินงานและผลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนมาก กพส. มท 0810.8/ว1224 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 22 มี.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2 สน.บถ. มท 0809.4/ว1208  [ 22 มี.ค. 2566 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 สน.บถ. มท 0809.2/ว43 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 มี.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1219 บัญชีจัดสรร_ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน บัญชีจัดสรร_เงินอุดหนุนทั่วไป บัญชีจัดสรร_ส่งเสริมศักยภาพ  [ 22 มี.ค. 2566 ]
การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 กศ. มท 0816.3/ว2178 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 มี.ค. 2566 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1204  [ 21 มี.ค. 2566 ]
การลงทะเบียนโครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงพหุวัฒนธรรมศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.4/ว1217  [ 21 มี.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) รายงานข้อมูลประกอบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1214  [ 21 มี.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) สน.บถ. มท 0809.2/ว1176 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 มี.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) สน.บถ. มท 0809.4/ว1197 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 มี.ค. 2566 ]
รูปแบบและหลักเกณฑ์การประกวดอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1203  [ 20 มี.ค. 2566 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1204  [ 20 มี.ค. 2566 ]
การสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ปี 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1202  [ 20 มี.ค. 2566 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1201  [ 20 มี.ค. 2566 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1200  [ 20 มี.ค. 2566 ]
โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1192  [ 20 มี.ค. 2566 ]
ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม (ฉบับที่ 2) สน.คท. มท 0808.3/ว1128  [ 20 มี.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือยืนยันจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1194  [ 20 มี.ค. 2566 ]
มอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease. 2019 (COVID-19)) ฉบับที่ 3) กสธ. มท 0819.3/ว1193  [ 20 มี.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็นต่อแบบสำรวจสถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กสธ. มท 0819.2/ว1177  [ 20 มี.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือรายงานผลดำเนินงานภายใต้มาตรการการจัดการปัญหามลพิษทางเสียงจากสนามบินสาธารณะ กสว. มท 0820.2/ว1170 บัญชีแนบ  [ 20 มี.ค. 2566 ]
 
   
 
นฐ 0023.3/ว 2314 ประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.esdelearning.org  [ 8 ก.พ. 2566 ]  
นฐ 0023.3/ว 2312 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 8 ก.พ. 2566 ]  
นฐ 0023.4/ว 2359 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและแก้ไขแนวเขต หรือเปลี่ยนแปลงแนวเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดทำและแก้ไขแนวเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 8 ก.พ. 2566 ]  
นฐ 0023.4/ว2376 หารือกรณีการหยุดปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561  [ 8 ก.พ. 2566 ]  
นฐ 0023.4/ว 2377  การดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน  [ 8 ก.พ. 2566 ]  
นฐ 0023.4/ว2382 ขอหารือการขออนุญาตก่อสร้างช่องลอดเหลี่ยม (บล็อกคอนเวิร์ส) ใต้ถนนทางหลวงท้องถิ่น  [ 8 ก.พ. 2566 ]  
นฐ 0023.4/ว2387 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้นำชุมชนเข้าร่วมงานศาลปกครองพบประชาชนออนไลน์ ประจำปี พ.ศ. 2566  [ 8 ก.พ. 2566 ]  
นฐ0023.3/ว158 การรายงานผลการจัดตั้งชุมชนและผลการดำเนินงานของชุมชนในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) (ดู : 52)  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
นฐ0023.3/ว2225 การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566ฯ (ดู : 45)  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
นฐ0023.3/ว2228 การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) (ดู : 45)  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
นฐ 0023.3/ว 2289 ขอแจ้งการลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 (ดู : 13)  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
นฐ 0023.3/ว 2286 การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 (ดู : 10)  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
นฐ 0023.5/ว 2288 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) (ดู : 34)  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
นฐ 0023.6/ว 148 ตรวจสอบการนำเข้าข้อมูลถังขยะเปียก ลดโลกร้อน (ดู : 79)  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
นฐ 0023.3/ว 2140 การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) (ดู : 33)  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
นฐ 0023.3/ว 2141 การจัดเวทีเสวนาออนไลน์ระดับนานาชาติ เรื่อง การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 31)  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
นฐ0023.6/ว149 ประกาศกำหนดเขตพื้นที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม (ดู : 53)  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
นฐ0023.6/ว155 แจ้งปรับปรุงระบบแจ้งเตือนการนำเข้าข้อมูลถังขยะเปียก ลดโลกร้อน (ดู : 12)  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
นฐ0023.3/ว156 โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) (ดู : 13)  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
นฐ0023.3/ว2065 รายงานผลการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ ThaiQM (ดู : 53)  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
 
   
 
อบต.สระกะเทียม รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.สระกะเทียม ข้อ 29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.สระกะเทียม ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2566 (เดือน ต.ค.65 - มี.ค. 66) [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.สระกะเทียม สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 [ 13 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 11 
อบต.บางไทรป่า รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.65 [ 27 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 14 
อบต.สระกะเทียม โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงฯ เดือน ม.ค - ก.พ. 2566 [ 23 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.บางไทรป่า ประกาศสภาอบต.บางไทรป่า เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปีพ.ศ.2566 และสมัยแรกของ [ 20 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 45 
อบต.สระกะเทียม ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ เดือน ม.ค - ก.พ. 2566 [ 17 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.สระกะเทียม ตัดกิ่งไม้ ตัดต้นไม้ที่ระพาดสายไฟ เดือน ม.ค.- ก.พ. 2566 [ 17 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.สระกะเทียม ประชุมสภา สามัญที่ 1 ครังที่ 2 ประจำปี 2566 [ 16 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 20 
อบต.สระกะเทียม สรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 [ 14 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.สระกะเทียม ประชุมสภา สามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 42 
อบต.บางไทรป่า ประกาศอบต.บางไทรป่า เรื่อง การรับสมัครนักเรียนอายุ 2- 3 ปีฯ [ 30 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 38 
อบต.ไทรงาม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมส [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 49 
อบต.สระกะเทียม ข้อมูลข่าวสารการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2566 [ 25 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 58 
 
   
 


อบต.บางไทรป่า จ้างปรับปรุงระบบประปาบาดาลหมู่บ้านคลองพิสมัย ซอยศาลาแดง บ้านคลองพิสมัย หมู่ท [ 23 มี.ค. 2566 ]


อบต.บางไทรป่า จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยรักษ์นทีรีสอร์ท บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 10 [ 23 มี.ค. 2566 ]


อบต.สระกะเทียม วัสดุอื่นๆ(พอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์เหลว,คลอลีนน้ำ ๑๐%) [ 17 มี.ค. 2566 ]


อบต.สระกะเทียม ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูปและน้ำยารองพื้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2566 ]


อบต.บางไทรป่า จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า ต้ายภัย [ 16 มี.ค. 2566 ]


อบต.บางไทรป่า ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแ [ 16 มี.ค. 2566 ]


อบต.บางไทรป่า ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ให้กับรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ หมายเลขทะ [ 16 มี.ค. 2566 ]


อบต.ไทรงาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ บ้า [ 13 มี.ค. 2566 ]


อบต.ไทรงาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองเจ๊ [ 13 มี.ค. 2566 ]


อบต.สระกะเทียม ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2566 ]


อบต.บางไทรป่า จ้างซ่อมระบบน้ำประปาบาดาล หมู่ที่ ๘ บ้านคลองส้มกลิ้ง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพา [ 13 มี.ค. 2566 ]


อบต.บางไทรป่า จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕ [ 8 มี.ค. 2566 ]


อบต.สระกะเทียม จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง ๔.๐๐ ม. ความยาว ๑๙๕ ม. ความหนา ๐.๑๕ ม [ 7 มี.ค. 2566 ]


อบต.บางไทรป่า จ้างซ่อมระบบน้ำประปาบาดาล หมู่ที่ ๘ บ้านคลองส้มกลิ้ง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพา [ 3 มี.ค. 2566 ]


อบต.ไทรงาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองเจ๊ [ 2 มี.ค. 2566 ]


อบต.ไทรงาม ซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง บริเวณหมู่ที่ 5 , หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 จำ [ 1 มี.ค. 2566 ]


อบต.บางไทรป่า ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแ [ 1 มี.ค. 2566 ]


อบต.ไทรงาม ซื้อสารกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายอะเบทชนิดซองชาแบบผ้า) เพื่อใช้ป้องกันควบคุมโรคไข้เ [ 27 ก.พ. 2566 ]


อบต.สระกะเทียม ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2566 ]


อบต.ไทรงาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ บ้า [ 24 ก.พ. 2566 ]
 
    N
E
W
S
   
 

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย

ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
กระดานสนทนา
 
   
 
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (1 มี.ค. 2566)    อ่าน 18  ตอบ 0  
เว็บไซต์ (ชั่วคราว) องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ให้บริ (2 ธ.ค. 2565)    อ่าน 829  ตอบ 0  
 
    W
E
B
B
O
A
R
D
   
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.ไทรงาม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
คู่มือประชาชน
เอกสารราชการต่างๆ
สำหรับติดต่อหน่วยงาน
 
คำแนะนำชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
L
I
NK
 
ที่
น่าสนใจ
 
   
สายตรงนายก
โทร.
095-6146498
 
 
 
 
 
 
 
 
อบต.ไทรงาม
อ.บางเลน จ.นครปฐม
S
A
I
N
G
A
M
Saingam Subdistrict Administrative Organization
 
แผนผังเว็บไซต์ L
I
NK
 
C
O
NTACT
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
โทรศัพท์ : 0-3499-2199 , 0-3499-2201 โทรสาร : 0-3499-2199
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม
จำนวนผู้เข้าชม 538,996 เริ่มนับ 13 ธ.ค. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
C
 OPPYRIGHT
© all right reserved
 
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
facebook
อบต.ไทรงาม
facebook
อบต.ไทรงาม
อบต.ไทรงาม